FAQ - częste pytania


Poniżej przedstawiono zagadnienia, o które najczęściej pytają użytkownicy programów


Archiwum

Rejestracja

Aktualizacja programu

Instalacja, deinstalacja

Przelewy

Hasła

Magazyn

Umowy-druki, odzysk długów

Kadry - Personel


ARCHIWIZOWANIE DANYCH


Jak zarchiwizować dane na płycie / dyskietce?

W celu archiwizacji danych należy wejść do programu a następnie w kliknąć na przycisk "Archiwum" w lewym górnym rogu. W oknie pojawia się następujące możliwości archiwizacji:

- archiwizuj na dysku - umożliwia archiwizacje danych na dysku lokalnym w katalogu c:/Windows(lub WinNT)/IDAPI/Backup

Chcąc nagrać dane na płytę CD należy katalogi Yarston, Temp oraz Backup spakować WinZip, WinRar lub innym programem archiwizującym, aby zabezpieczyć pliki przed zmianą rozszerzenia i nagrać na płycie

- archiwizuj na dyskietce - umożliwia archiwizacje danych na nośniku dyskietki 3,5 cala (w przypadku dużej bazy danych nie jest zalecane archiwizowanie na dyskietce)

W którym miejscu na komputerze archiwizowane są dane?

Dane z programu Vademecum Szefa archiwizowane są na dysku twardym w lokalizacji c:windows(winnt)/Idapi/Backup

Jak przenieść dane z archiwum do programu?

Aby przenieść dane z archiwum należy wejść do programu Vademecum Szefa następnie do "Archiwum". Znajduje sie tam przycisk "Przenieś z archiwum", który należy kliknąć. Program sam przeniesie dane z archiwum.

W przypadku danych zapisanych na dyskietce należy włożyć dyskietkę z archiwum do stacji dyskietek, następnie wejść do Archiwum i kliknąć przycisk "Pokaż Archiwa z dyskietki". Ostatnią operacją jest przeniesienie danych z dyskietki do programu.

Posiadając dane nagrane na płycie CD należy przenieść spakowane katalogi z płyty na dysk twardy i rozpakować archiwum. Rozpakowany katalog przenieść do lokalizacji c:/Windows(WinNt)/

Co zrobić gdy archiwizowane dane nie mieszczą sie na dyskietce?

W tym przypadku należy zarchiwizować dane na dysku i postępować zgodnie z procedurą archiwizacji na płycie/dyskietce


REJESTRACJA


Jak zarejestrować program Vademecum bhp i Vademecum HACCP?

1. W celu rejestracji programu należy kliknąć przycisk "DANE" wprowadzić dane właściciela programu łącznie z nazwą skróconą i adresem skróconym.

2. Następnie kliknąć myszką na przycisk KOD

3. Na ekranie pojawi sie okno, w którym podświetlony na niebiesko zostanie ciąg znaków (przykładowy ciąg znaków - 05M80E0J-AGFZZCZ5-RAUY1RKG)

4. Ciąg znaków najlepiej skopiować do notatnika lub wiadomości e-mail i przesłać do Yarston. Wszystkie dane znajdują się w zakładce Kontakt.

5. Firma Yarston wygeneruje dla Państwa kod dostępu i prześle go na wasz adres e-mail lub poinformuje Państwa telefonicznie


Przeinstalowałem system operacyjny i poprzedni kod Vademecum bhp nie działa?

W tym przypadku należy ponownie wystąpić do firmy Yarston o kod dostępu. Zobacz opis wyżej.


AKTUALIZACJA PROGRAMU


Aktualizacja programu na komputerze, na którym zainstalowane są dwa programy z rodziny Vademecum - jak to zrobić?

W celu zaktualizowania programu Vademecum szefa, na komputerze, na którym zainstalowane są już inne programy z rodziny Vademecum Haccp, Vademecum Bhp należy przeprowadzić aktualizacje każdego z tych programów osobno, pamiętając przy tym, aby w czasie instalacji aktualizacji żaden z programów nie był otwarty.

Jak przeprowadzić aktualizacje programu?

Aktualizacja programu Vademecum Szefa dostarczana jest do Państwa na płytach CD-ROM. Otrzymaną płyte należy umieścić w nośniku płyt. Program sam powinien dokonać rozruchu aplikacji.

Ważne jest, aby zainstalować aktualizacje w tej samej lokalizacji, co program (domyślnie: C:/VS2000)

W czasie aktualizacji pojawia sie komunikat - co z tym zrobić?

Przyczyną pojawienia się komunikatu przerywającego aktualizacje programu może być:

1) uszkodzenie fizyczne płyty z nagraną aktualizacją,

2) aktualizowanie programu przy włączonym programie,

Płyta aktualizacji nie uruchamia się sama?

należy wejść przez Mój komputer na płyte CD-ROM i kliknąć dwukrotnie na plik Instaluj.exe

Po aktualizacji programu program nie chce się uruchomić.

Przyczyna tego może być uruchamianie programu z innej lokalizacji niż ta, w której została zainstalowana aktualizacja. Dla przykładu może wyglądać to tak, że na pulpicie mamy skrót do pliku, który uruchamia program z lokalizacji C:\Vs2000\Surfer.exe a my zainstalowaliśmy aktualizacje w lokalizacji C:\Vs2000\Vs2000\Surfer.exe. Bazy z danymi zapisanymi przez użytkownika znajdujące się w lokalizacji C:\Windows\Idapi\ Yarston po przeprowadzeniu aktualizacji mogą zmienić się, dlatego do ich uruchomienia potrzebny jest najnowszy plik uruchamiający program.

Jak zaktualizować program pracujący w sieci?

Aby zaktualizować program Vademecum Szefa pracujący w sieci należy:

- wyłączyć program Vademecum Szefa

- wyłączyć serwer (klikając prawym przyciskiem na ikonę serwera Vs w prawym dolnym rogu)

- zainstalować aktualizacje na komputerze gdzie znajduje się serwer

- zainstalować aktualizacje na komputerach podłączonych do sieci (uwaga: programy muszą być wyłączone)

- na komputerze gdzie znajduje się serwer uruchomić program i włączyć serwer

- zamknąć program

- uruchomić ponownie komputer


INSTALACJA/REINSTALACJA/DEINSTALACJA


Chcę odinstalować program?

Chcąc odinstalować program należy wejść do "Panelu sterowania" kliknąć na "Dodaj/Usun programy" odnaleźć na liscie Vademecum Szefa i kliknąć "Dodaj/Usun". Program w trakcie odinstalowania program zapyta Państwa czy usunąć dane użytkownika (domyślnie ustawione jest aby program nie usuwał danych). Komunikat ten pojawi sie dwukrotnie.

Chcę przenieść dane na inny komputer?

Aby przenieść dane na inny komputer należy zainstalować na nim program i ostatnią aktualizacje. Następnie z komputera, na którym jest baza danych przenieść katalog YARSTON (lokalizacja katalogu C:/Windows/Idapi). Podany katalog należy spakować używając WinZip, WinRar lub innego programu pakującego. Celem tej operacji jest zabezpieczenie plików przed zmianą na "Tylko do odczytu". Archiwum katalogu IDAPI należy przenieść do lokalizacji na dysku gdzie zainstalowany jest system operacyjny Windows.

Na nowym komputerze należy:

Zainstalować płytę z ostatnią aktualizacją programu Vademecum Szefa

Komputer, gdzie był dotychczas użytkowany program należy:

Wejść do katalogu Windows/IDAPI (lub WinNT)

Skopiować cały katalog " Yarston "

W przypadku przenoszenia danych na płycie CD-ROM katalog Yarston należy spakować WinZip, WinRar lub innym programem pakującym

Przenieść na nośniku spakowany katalog "Yarston" do nowego komputera

Rozpakować i wkleić na nowym komputerze w lokalizację c:/Windows(lub WinNT)/IDAPI

Uruchomić program

Jak zarchiwizować dane na płycie/dyskietce?

Aby zarchiwizować na płycie/dyskietce proszę postępować zgodnie z w/w przykładem.


PRZELEWY


Skąd mogę otrzymać formularze przelewów: podatkowe, ZUS - owskie, bankowe drukowane do programu?

Aby otrzymać formularze drukowane z programu Vademecum Szefa należy zgłosić ten fakt do naszej firmy adresy, e-mail i numery telefonów podane są w zakładce Kontakt, podając następujące informacje:

- adres firmy

- rodzaje formularzy i ich ilość

Drukowanie przelewów na dwóch egzemplarzach formularza.

Aby wydrukować jedynie dwa egzemplarze dowodu wpłaty należy:

1. Wypełnić pola formularza

2. Kliknąć na przycisk Drukuj (po lewej stronie ekranu) lub duży przycisk Akceptuj (po prawej stronie ekranu)

3. W oknie dialogowym, które się ukaże należy wybrać opcje "2 egzemplarze dowodu wpłaty" a następnie "na pełnym formularzu (pierwszy wydruk)"

4. W dalszej kolejności wkładamy do drukarki formularz

5. Program nadrukowuje wszystkie informacje na dwóch egzemplarzach natomiast na dwóch pozostałych egzemplarzach drukowane są jedynie informacje, które ze względu na ograniczenia związane z marginesami wydruku nie zostałyby nadrukowane przy wydruku jedynie dwóch egzemplarzy (nazwa i adres zleceniodawcy)

6. Jeżeli chcemy nadrukować przelew na dwóch pozostałych egzemplarzach wówczas musimy wybrać opcje "2 egzemplarze dowodu wpłaty" i opcje na połowie formularza rozdartej wzdłuż krótszego boku (drugi wydruk)"

7. Wkładamy do drukarki pozostałe dwa formularze (marginesem do drukarki) i klikamy Drukuj lub duże Akceptuj

Jak wprowadzić numer konta na przelew?

Numer konta na przelewie powinien składać się w następujący sposób:

w okienku oznaczonym "l.k." należy wprowadzić dwie pierwsze cyfry numeru konta np. "50"; w okienku "nr rachunku odbiorcy" można wprowadzić ciag 24 znaków bez spacji. Program na wydruku sam podzieli numer konta.

Jak skorygować ustawienia wydruku przelewów?

Ustawienia wydruku przelewów znajdują się w module "przelewy" pod przyciskiem "Ustaw" w prawym górnym rogu programu. Możemy tutaj zmienić przesunięcie wydruku w przypadku, gdy wydruk wykazuje przesunięcia w poziomie i pionie.


HASŁA


Jak ustawić uprawnienia dostępu do programu?

Aby ustawić uprawnienia dostępu w programie Vademecum Szefa należy wejść w dane firmy i kliknąć przycisk "Hasla". W oknie należy podać osoby uprawnione poprzez kliknięcie przycisku "Nowy". Przy wprowadzaniu osób upoważnionych należy zwrócić uwagę na "Możliwość zmiany haseł". Opcja ta powinna być dostępna dla jednej osoby.

Co zrobić w razie problemu z wprowadzeniem hasła?

W przypadku problemu z hasłem i niemożliwości otwarcia modułów, należy wystąpić do naszej firmy z pismem o odblokowanie hasła. Konieczne jest to ze względów na bezpieczeństwo Państwa danych.


MAGAZYN - dot Vademecum szefa


Jak ustawić program, aby liczył stany magazynowe- dot Vad. szefa?

Liczenie stanów magazynowych ustawia się indywidualnie dla każdego z towarów zapisanych w bazie towarów. Aby to ustawić należy dodać towar do listy towarów lub, jeżeli znajduje się już na liście zaznaczyć w oknie z danymi towaru opcje "Liczenie stanów magazynowych".

Jak wprowadzić towar do magazynu?

Wprowadzanie towaru do magazynu można podzielić na trzy etapy:

W pierwszym etapie dodajemy towar do listy towarów w programie

W drugim etapie ustawiamy dla danego towaru liczenie stanów magazynowych

W trzecim etapie wystawiamy dokument PZ i wprowadzamy towar na PZ i akceptujemy dokument. Tym sposobem na liście towarów widzimy towar z określonym stanem magazynowym


UMOWY DRUKI, ODZYSK DŁUGÓW ODSETKI - dot Vademecum szefa


Jak wstawić dane wybranego kontrahenta do pisma?

Aby wstawić dane kontrahenta do pisma należy w prawym oknie (spisie kontrahentów) zaznaczyć daną firmę następnie otworzyć dokument i przyciskiem "Wstaw dane" wprowadzić informacje do pisma. Wstawione dane pochodzą z bazy kontrahentów, więc aby były pełne należy je prowadzić ze starannością.

Jak wykonać korespondencje seryjną do wielu odbiorców?

Aby dokonać druku seryjnego należy:

- kliknąć w module na przycisk "Druk seryjny"

- w otwarte okno należy wprowadzić kontrahentów przyciskiem "Dodaj"

- po wprowadzeniu kontrahentów kliknąć przycisk "Drukuj"


KADRY - PERSONEL


Jak dodać pracownika do bazy?

Pracownika można dodać w modułach "Kadry" oraz "Płace". W module klikamy po prawej stronie przy liście na przycisk "Nowy" w nowo otwartym oknie należy wprowadzić dane pracownika. Klikamy "Akceptuj".

Wprowadzone dane będa wykorzystywane przez program w dokumentach pod przyciskiem "Wstaw dane"

Jak ustawić informacje podatkowe dla pracownika?

Informacje podatkowe pracownika zawierają:

"Wyplata przelewem" - zaznaczenie tej opcji spowoduje, ze program będzie informował użytkownika o wypełnieniu przelewu, a na pasku placowym wyświetli się dodatkowe okienko z napisem Wyplata przelewem

"Główny pracodawca" - opcja umożliwia odliczenie Kwoty wolnej od podatku

"Ręczne odliczanie podatku" - wybranie tej opcji umożliwia ręczne obliczenie podatku, obliczona w ten sposób kwotę podatku wpisujemy na głównym ekranie Plac po lewej stronie w oknie Podatek

"Zwolniony z podatku" - zwolniony z podatku na mocy decyzji organu podatkowego

"Koszt uzyskania przychodu" - umożliwia określenie kosztów uzyskania przychodu